Kolejnictwo
Drogownictwo
Roboty hydrotechniczne

Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o. o.

Spółka Polskie Kopalnie Granitu sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada dwie kopalnie granitu zlokalizowane na Dolnym Śląsku, w których wydobywa się, produkuje i sprzedaje kruszywa dla budownictwa kolejowego, drogowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego i ogólnego.


Zarząd Spółki „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 r. został uzgodniony plan połączenia spółek:
1) EGM S.A. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmująca, oraz
2) „Polskie Kopalnie Granitu” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-363), ul. Rydlówka 5 – jako Spółka Przejmowana.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 par. 1 pkt. 1 k.s.h. tj., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej. Na podstawie art. 500 par. 21 k.s.h. udostępnia się plan połączenia (link poniżej).

Plan połączenia z 19.01.2022r.

 

Kopalnia Chwałków

Przedmiotem eksploatacji i przeróbki jest granit o doskonałych parametrach technicznych i wytrzymałościowych.

Więcej

Kontakt

Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.
Kopalnia Granitu „Gębczyce”
Kopalnia Granitu „Chwałków I”

Więcej

Kopalnia Gębczyce

Granit występujący w złożu kopalni jest skałą magmową, posiada strukturę drobnoziarnistą o barwie jasno-szarej.

Więcej

Współpracujemy z: