Kolejnictwo
Drogownictwo
Roboty hydrotechniczne

Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o. o.

Spółka Polskie Kopalnie Granitu sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada dwie kopalnie granitu zlokalizowane na Dolnym Śląsku, w których wydobywa się, produkuje i sprzedaje kruszywa dla budownictwa kolejowego, drogowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego i ogólnego.

Kopalnia Chwałków

Przedmiotem eksploatacji i przeróbki jest granit o doskonałych parametrach technicznych i wytrzymałościowych.

Więcej

Kontakt

Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.
Kopalnia Granitu „Gębczyce”
Kopalnia Granitu „Chwałków I”

Więcej

Kopalnia Gębczyce

Granit występujący w złożu kopalni jest skałą magmową, posiada strukturę drobnoziarnistą o barwie jasno-szarej.

Więcej

Współpracujemy z: