zamknij

Szanowny Kliencie!


Jeżeli chcesz pobrać KARTY ZNAKOWANIA CE dotyczące odebranych w roku bieżącym albo poprzednim partii naszych produktów (kruszyw objętych systemem Zakładowej Kontroli Produkcji), wprowadź numer faktury za odebraną partię danego produktu:

Stały element numeru faktury Kolejny numer faktury w miesiącu Miesiąc wystawienia MM Rok wystawienia RRRR
ZCH

Numer ten zostanie wprowadzony na wydruk i stanowić będzie element identyfikujący partię produktu, której emitowany dokument dotyczy.
Fakt pobrania dokumentu CE zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie.