Siedziba firmy

SIEDZIBA SPÓŁKI
Polskie Kopalnie Granitu  Sp. z o.o.

ul. Rydlówka 5
30-363 Kraków
tel +48 12 630 39 33
e-mail: biuro@pkg.pl
NIP  676-10-22-886
REGON 350547813
KRS 0000243102