Kontrola Jakości

W Kopalni Granitu „Chwałków I” oraz Kopalni Granitu „Gębczyce” wdrożono certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej, wewnętrznej kontroli sprzedawanych wyrobów. Jakość kruszyw produkowanych w naszych zakładach monitorowana jest przez własne laboratorium, a także przez wyspecjalizowane laboratoria zewnętrzne.

W zakresie bieżącej kontroli produkowanych materiałów, nasze laboratorium wykonuje aktualnie  następujące badania:

  • oznaczenie składu ziarnowego – analiza sitowa,
  • oznaczenie zawartości pyłów,
  • oznaczanie zawartości cząstek drobnych – badanie wskaźnika piaskowego,
  • oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości,
  • oznaczanie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu,
  • oznaczanie odporności na rozdrabnianie (met. Los Angeles)

 

Pozostałe badania, m.in. wytrzymałościowe zlecamy na zewnątrz i współpracujemy z następującymi laboratoriami akredytowanymi:

  • TPA Sp. z o.o. w Bykowie,
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
  • Multilab Laboratorium Inżynierii Lądowej.

 

Kierownik Laboratorium
Łukasz Urban
tel.: +48 693 706 080
e-mail: lukasz.urban@pkg.pl