Kopalnia Chwałków

Kopalnia Granitu „Chwałków I” położona jest w miejscowości Chwałków, gm. Marcinowice w powiecie świdnickim na Dolnym Śląsku.Jej lokalizacja w odległości 30 km od węzła autostradowego A4- Bielany Wrocławskie i dojazd drogą krajową nr 35, gwarantuje dogodny transport samochodowy kruszywa do województw ościennych: opolskie, śląskie, wielkopolskie i lubuskie. Możliwa jest również ekspedycja kruszyw transportem kolejowym ze stacji Sobótka Zachodnia w dowolny region kraju.

Granit występujący w złożu Kopalni „Chwałków I” jest skałą magmową, posiada strukturę drobno i średnioziarnistą o barwie jasno-szarej. Kruszywa uzyskiwane w procesie przeróbki granitu z tego złoża, którego parametry techniczne np.: nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, ścieralność i mrozoodporność sprawiają, iż mogą być stosowane w wielu dziedzinach szeroko pojętego budownictwa (drogowego, kolejowego, hydrotechnicznego, inżynieryjnego itp.), bez żadnych ograniczeń.

Ponadto realizując potrzeby obecnych i potencjalnych klientów w Kopalni Granitu „Chwałków I” oferujemy profesjonalną obsługę, przykładamy dużą wagę do właściwego planowania wywozu materiałów oraz kompleksowej usługi logistycznej, gwarantując tym samym terminowe i pewne dostawy kruszyw na terenie całego kraju.

Ciągłe udoskonalanie technologii wydobycia i przeróbki granitu, dobrze wyszkolona załoga, kompetencja i solidność oraz szybka reakcja na potrzeby rynku, to gwarancja wysokich standardów funkcjonowania Kopalni Granitu „Chwałków I”