Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat zgodności

Wydany przez Instytut Kolejnictwa - Kopalnia Chwałków

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wyrobów zgodnych z normą EN 12620 i EN 13242 - Kopalnia Chwałków

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wyrobów zgodnych z normą EN 13450 - Kopalnia Chwałków