Tłuczeń kolejowy

W Kopalni Granitu „Chwałków I” produkujemy wysokiej jakości tłuczeń kolejowy 31,5 mm – 50 mm. Kruszywo to ma szerokie zastosowanie w budownictwie kolejowym. Spełnia wymagania normy PN-EN 13450 oraz Id-110. Może być stosowany jako materiał podsypkowy do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowych na wszystkich liniach, w tym na liniach przystosowanych do dużych prędkości ≥160 km/h, co potwierdza Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Kolejnictwa z Warszawy (tzw. Certyfikat Kolejowy).

 

Sprzedaż

Kierownik Działu Sprzedaży  
Piotr Wójcik
tel.: +48 607 203 438
e-mail: piotr.wojcik@pkg.pl

Dział Sprzedaży
Aleksandra Seretna
tel.: +48 601 555 676
e-mail: sprzedaz@pkg.pl