Deklaracje właściwości użytkowych

Instrukcja postępowania z kruszywem

Kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm

Kopalnia Gębczyce

Kruszywo łamane granitowe 0-63 mm

Kopalnia Gębczyce

Kruszywo łamane granitowe 31,5-63 mm

Kopalnia Gębczyce