Kamień hydrotechniczny

W Kopalni Granitu „Gębczyce” produkujemy kamień do robót hydrotechnicznych zgodny z normą PN-EN 13383-1. Kamień ten charakteryzuje się niską nasiąkliwością i wysoką mrozoodpornością, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowany do umocnień nabrzeży, regulacji koryt cieków wodnych, budowy tzw. suchych zbiorników, murów oporowych oraz do gabionów.

 

Sprzedaż

Kierownik Działu Sprzedaży  
Piotr Wójcik
tel.: +48 607 203 438
e-mail: piotr.wojcik@pkg.pl

Dział Sprzedaży
Aleksandra Seretna
tel.: +48 601 555 676
e-mail: sprzedaz@pkg.pl