Kruszywa granitowe

W Kopalni Granitu „Gębczyce” produkujemy kruszywa do zastosowania w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym. Mamy w ofercie kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm oraz 0-63 mm zgodne z normą PN-EN 13242 oraz wymaganiami technicznymi GDDKiA WT-4.

 

Sprzedaż

Kierownik Działu Sprzedaży  
Piotr Wójcik
tel.: +48 607 203 438
e-mail: piotr.wojcik@pkg.pl

Dział Sprzedaży
Aleksandra Seretna
tel.: +48 601 555 676
e-mail: sprzedaz@pkg.pl