Tłuczeń drogowy

W Kopalni Granitu „Gębczyce”  produkujemy wysokiej jakości tłuczeń drogowy frakcji 31,5-63 mm. Ma on szerokie zastosowanie w budownictwie. Może być z powodzeniem przeznaczony do konstruowania podbudów drogowych, umocnienia rowów odwadniających, stabilizacji gruntów, a także jako materiał odsączający przy niwelacji terenów podmokłych oraz jako kruszywo do tworzenia filtrów i opasek drenarskich. Spełnia wymagania normy PN-EN 13242.

 

Sprzedaż

Kierownik Działu Sprzedaży  
Aneta Jakubik
tel.: +48 607 203 438
e-mail: aneta.jakubik@egm.pl